Privacy Statement

 

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Wanneer wij persoonlijke gegevens nodig hebben om u te identificeren of om contact met u op te nemen, zullen wij u hier expliciet om vragen. Deze gegevens worden in het algemeen gevraagd wanneer u diensten aanvraagt bij Rantour.

 

HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om:

u snel services of gegevens te geven.

u op de hoogte te houden van nieuwtjes, reizen, speciale aanbiedingen, actuele informatie en nieuwe services van Rantour.

Gegevens die zijn verzameld op www.rantour.be worden mogelijk gedeeld binnen Rantour en haar dochterondernemingen. Bovendien besteden we een beperkt aantal services uit aan andere bedrijven, zoals de verpakking, het verzenden en bezorgen van aankopen, het beantwoorden van vragen van klanten over producten of services, het verzenden van brieven en de registratie van gebeurtenissen. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de service worden vrijgegeven. Het is hun niet toegestaan om die gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Rantour geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder uw toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of er voldoende aanwijzingen zijn dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Rantour of de site; (b) de rechten of bezittingen van Rantour en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen om de persoonlijke veiligheid van Rantour-gebruikers, de website of het publiek te beschermen.

Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom  Rantour NV

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Bellestraat 98 – 1790 Affligem

Telefoon: 053/66.68.94

E-mail: info@rantour.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0 422 197 448

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Rantour of rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Rantour levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Rantour de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Rantour kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Rantour kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Rantour verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.